ΟΡΑΜΑ Α.Ε.

ΟΡΑΜΑ Α.Ε.

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία: ΟΡΑΜΑ Α.Ε.

Δραστηριότητα: Ξενοδοχειακή & Τουριστική Εταιρεία

Διεύθυνση: Βασιλικά, 34200 Εύβοια

ΑΦΜ: 094245027

ΔΟΥ: Χαλκίδας

Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμός 2015 της εταιρείας ΟΡΑΜΑ Α.Ε. Ισολογισμός 2015

Πρακτικό, Έκθεση Διαχείρισης και Προσάρτημα της εταιρείας ΟΡΑΜΑ Α.Ε. Πρακτικό, Έκθεση Διαχείρισης και Προσάρτημα

Ισολογισμός 2014 της εταιρείας ΟΡΑΜΑ Α.Ε. Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013 της εταιρείας ΟΡΑΜΑ Α.Ε. Ισολογισμός 2013